POLÍTICA DE PRIVADESA GENERAL

 
En aquest document es descriu la política de protecció de dades de Schibsted Classified Media Spain, SL (d'ara endavant, Schibsted Spain), amb domicili a c/ Hernani, 59, 1a planta, 28020 Madrid, amb número d'identificació fiscal B-83411652, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 33640, foli 22, secció 48, full M-310556, inscripció 12a.

Les dades personals que ens proporcioneu passaran per un procés de tractament automatitzat i s'incorporaran als fitxers automatitzats de la societat Schibsted Spain, que és titular i responsable dels seus fitxers, que, de conformitat amb la normativa vigent, estan degudament registrats en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

En els formularis del Registre on es recopilin dades personals, s'indicaran els camps que cal emplenar per tal de realitzar el registre corresponent. Així, tret que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, i el fet de no respondre a aquestes preguntes no implica una disminució de la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

El tractament automatitzat de totes les dades personals recollides com a conseqüència de la sol·licitud, l'ús, la contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació duta a terme a través d'aquesta pàgina web (incloses, en aquest sentit, les facilitades pels usuaris per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual que s'hagi pogut establir amb el propietari d'aquesta pàgina web.

Les dades personals dels anunciants particulars, incloses als anuncis a publicar, poden ser igualment republicades a les àrees de gestió de les agències immobiliàries clients de Fotocasa.

Amb l'ús del formulari de contacte i un cop acceptada la política de privadesa, l'usuari accepta que les dades personals relatives al seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic i, si escau, número de telèfon, siguin comunicades a l'anunciant per possibilitar el contacte i amb la finalitat de poder-lo informar sobre característiques, condicions i qualsevol altra informació que sigui del seu interès quant a l'immoble seleccionat. L'usuari queda informat degudament d'això i, en qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se a l'entitat anunciant.

Igualment, amb l'ús del formulari de contacte i un cop acceptada la política de privadesa, l'usuari accepta que: (i) el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon inclosos al formulari, (ii) els comentaris inclosos al camp obert del formulari, (iii) les darreres cerques fetes o desades a Fotocasa per tal de rebre alertes, (iv) els darrers anuncis contactats, (v) els darrers anuncis afegits a "Preferits", es comuniquin a l'anunciant amb la finalitat de possibilitar el contacte i poder oferir un assessorament més adequat als interessos de l'usuari relacionats amb l'immoble seleccionat i la seva navegació per Fotocasa.


A més, també es cedirà qualsevol altra informació que l'usuari vulgui incloure al missatge amb l'única finalitat de realitzar el contacte necessari per a una possible transacció immobiliària.

Per anunciant s'entén, en aquest cas, qualsevol persona física o jurídica que ofereixi immobles al nostre lloc web.

Cap tercera persona aliena a fotocasa.es podrà accedir, sense l'autorització explícita de l'usuari, a cap altra dada personal.   

Així mateix, amb l'ús del servei d'ajuda d'un professional immobiliari, l'usuari accedeix i accepta que les seves dades siguin facilitades als professionals de referència perquè es puguin posar en contacte i iniciar així una possible relació professional, en cas que les circumstàncies ho permetin.

Aquestes dades també s'utilitzaran per a la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis als quals l'usuari decideixi subscriure's o fer servir, com ara:

 • Si l'usuari s'ha subscrit a la recepció de butlletins informatius, les seves dades només es faran servir per gestionar l'enviament d'aquests butlletins.
 • En el cas de l'enviament de publicitat, les seves dades només es faran servir per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals i electrònics, a més de la telefonia mòbil. En aquest sentit, s'informa a l'usuari que podrem enviar-vos publicitat tant pròpia com de tercers, relativa als productes i serveis que hàgiu fet servir a través de la nostra pàgina web, i en tot cas, sobre els sectors de finances, editorial, educació, automoció, telecomunicacions, informàtica, tecnologia, llar, bellesa, immobiliari, venda a distància, gran consum, alimentació, col·leccionisme, música, passatemps, lleure, viatges, assegurances, energia i aigua, ONG i formació, entre altres.


En el cas de les adreces de correu electrònic o el formulari de contacte de la pàgina web, les dades que se'ns proporcionin a través d'aquests mitjans seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que se'ns plantegin per aquest mitjà.

En el cas que ens faciliteu dades d'un tercer, per exemple per informar un conegut de la publicació d'un anunci, o per recomanar-li la nostra pàgina web o un article publicat que s'hi hagi publicat, se us informarà que teniu la responsabilitat d'haver obtingut el consentiment de la persona i sou també responsable de les dades que aquesta persona ens faciliti.

També se us informa que les vostres dades personals de contacte podran ser cedides a alguna de les empreses del grup Schibsted Classified Media Spain, SL amb domicili a Espanya, per tal d'augmentar la difusió dels seus anunciants, i que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol de les empreses del grup Schibsted Classified Media Spain, SL poden incloure els anuncis facilitats per l'usuari.       

Als efectes d'aquesta política de privadesa, podeu consultar les empreses del grup a l'enllaç següent: www.schibsted.com/. Les funcions de Schibsted Classified Media Spain, SL i de les empreses del grup Schibsted Classified Media Spain, SL són el desenvolupament d'activitats i la prestació de serveis en l'àmbit de la publicació i distribució d'anuncis classificats i serveis associats en qualsevol tipus de mitjans, ja siguin impresos, electrònics o a través d'Internet.

En alguns casos, a més, es proposen cedir més dades personals a tercers. Quan escaigui, es comunicarà degudament aquesta circumstància als usuaris en els formularis de recollida de dades personals, on constarà també la identificació de la societat que les cedeix i el tercer en qüestió, el tipus d'activitats que du a terme i la finalitat de la cessió. L'usuari es pot oposar en qualsevol moment a alguna de les cessions indicades anteriorment o a totes.

En cas que l'usuari i l'anunciant facin servir el servei de missatgeria interna disponible a les apps i els portals, no podem oferir garanties sobre la privadesa de les comunicacions que puguin mantenir a través d'aquest servei de missatgeria. Ens reservem la possibilitat d'emmagatzemar les converses per tal de poder verificar el compliment de les condicions generals aplicables en relació amb la publicació d'anuncis i fer-les servir per a la resta de les finalitats descrites en aquesta política. Us recordem que el nostre objectiu principal és garantir el millor servei.

L'usuari titular de les dades personals podrà exercir, d'acord amb els termes i les limitacions establerts per la normativa vigent, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per les següents vies:
 

 • Mitjançant correu postal a l'adreça indicada a l'encapçalament d'aquest document de Política de protecció de dades personals, indicant "BAJA REGISTRO INTERNET" al sobre.
 • A la carta caldrà indicar el següent:
  • L'adreça de correu electrònic que vau indicar per donar-vos d'alta a la nostra base de dades.
  • La contrasenya que feu servir per accedir al nostres serveis en línia.
  • Una fotocòpia del DNI. (No cal per al dret d'oposició.)
  • Adreça postal.
  • Telèfon de contacte.
 • Mitjançant el formulari en línia corresponent que l'usuari trobarà a tots els portals, correus electrònics i comunicacions de Schibsted Spain.

Schibsted Spain garanteix la confidencialitat de les dades personals. Això no obstant, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que posseeixi o que sigui accessible a través dels seus sistemes i que sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en el cas concret. Les dades personals es podran conservar als fitxers dels quals Schibsted Spain és titular fins i tot un cop acabades les relacions formalitzades a través del portal, exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, perquè les autoritats administratives o judicials hi puguin accedir. En qualsevol cas us informem que, si es procedeix a la cessió a tercers de les vostres dades personals, se us comunicarà prèviament especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb la qual es tractaran les dades que es cedeixen.

Enviament d'informació publicitària al vostre correu electrònic
 
L'acceptació de les condicions d'ús i la política de privadesa, associada a l'ús de qualsevol dels serveis de Schibsted Spain, implica la vostra autorització expressa envers Schibsted Classified Media Spain, SL per a l'enviament d'informació comercial al vostre domicili, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. Aquesta autorització inclou l'enviament de publicitat comercial relacionada amb les activitats, productes i serveis de Schibsted Classified Media Spain, SL i de portals relacionats amb aquest lloc web, així com de tercers i els seus portals. Si voleu revocar aquesta autorització, ho podeu fer de manera senzilla i gratuïta adreçant la vostra sol·licitud al formulari electrònic corresponent que s'indica al lloc web o bé mitjançant correu postal a l'adreça que trobareu a l'encapçalament.

L'usuari accepta i admet que, en cas que utilitzi el servei per compartir la seva experiència amb la resta dels usuaris del portal, aquesta experiència es publiqui estrictament als portals del grup Schibsted Classified Media Spain, SL amb l'única finalitat de donar-la a conèixer a la resta dels usuaris. En el cas que vulgui eliminar aquesta publicació, l'usuari ho ha de sol·licitar al compte de correu experiencias@fotocasa.es tot indicant el mateix nom que el que hagi utilitzat al formulari.


 

 

*El cost de la trucada des d'un telèfon fix és de 0,0118 € per establiment de trucada i 0,0826 € per minut en horari normal (impostos no inclosos). Des del mòbil, la tarifa varia segons l'operador. Horari d'atenció: De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h, i divendres de 9.00 a 15.00 h.